PROIECT
hotarāre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 230/2007 privind īnfiintarea, organizarea si
functionarea asociatiilor de proprietari
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
ART. 1
Prezentele norme metodologice au ca obiect punerea la dispozitie
asociatiilor de proprietari si autoritatilor administratiei publice centrale si
locale a cadrului general pentru īnfiintarea, organizarea si functionarea
asociatiilor de proprietari, exploatarea si administrarea cladirilor - blocuri de
locuinte - condominii, precum si exercitarea controlului financiar-contabil si
gestionar asupra activitatii asociatiilor de proprietari īn aplicarea
prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, si ale Legii nr. 230/2007 privind īnfiintarea
organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari.
ART. 2
(1) Īn scopul reprezentarii si sustinerii intereselor comune ale
proprietarilor, legate de folosirea bunurilor aflate īn proprietate comuna
indiviza din cladirea ce alcatuieste un condominiu, proprietarii locuintelor si
ai spatiilor cu alta destinatie decāt cea de locuinta se pot constitui īn asociatii
de proprietari cu personalitate juridica.
(2) Asociatia de proprietari este forma juridica de organizare si de
reprezentare a intereselor comune ale proprietarilor unui condominiu, cu
personalitate juridica, nonprofit, īnfiintata īn conditiile prevazute de lege.
(3) Pentru promovarea valorilor civice ale democratiei si statului de
drept, pentru reprezentare la nivel local si national, asociatiile de proprietari
se pot constitui īn federatii, uniuni, ligi ale asociatiilor de proprietari din
municipii si orase, judet, respectiv la nivel national.
ART. 3
(1) Asociatiile de locatari din cladirile ale caror apartamente au fost
dobāndite īn proprietate īn conditiile legii si care nu au fost reorganizate īn
asociatii de proprietari au obligatia sa se reorganizeze potrivit prevederilor
legale, īn termen de un an de la intrarea īn vigoare a prezentelor norme
.
(2) Īn prezentul act normativ se utilizeaza definitiile de la art. 3 din Legea
nr. 230/2007.


Page 2
2
CAPITOLUL II
Administrarea īn cadrul asociatiei de proprietari
ART. 4
Asociatia de proprietari se īnfiinteaza prin acordul scris a cel putin
jumatate plus unu din numarul proprietarilor titulari de contract ai
apartamentelor si spatiilor cu alta destinatie decāt aceea de locuinta, din
cadrul uneia sau a mai multor cladiri cu cel putin 3 proprietari. Acordul se
consemneaza īntr-un tabel nominal, anexa la acordul de asociere, potrivit art.
5, alin. (1) din Legea 230/2007.
ART. 5
(1) Īn cladirile de locuinte cu mai multe tronsoane sau scari se pot constitui
asociatii de proprietari pe fiecare tronson ori scara īn parte numai īn
conditiile īn care nu exista o proprietate comuna aferenta tronsoanelor sau
scarilor care nu poate fi delimitata, potrivit art. 5, alin. (2) din Legea nr.
230/2007.
(2) Asociatiile de proprietari īnfiintate pe scari sau tronsoane de cladire se
pot constitui prin hotarārea adunarii generale si cu acordul expres al
coproprietarilor cu privire la delimitarea efectiva a partilor de proprietate
comuna care se preiau īn administrare de respectiva asociatie de proprietari
si cu privire la obligatiile si drepturile legale care vor continua sa ramāna īn
sarcina tuturor coproprietarilor.
(3) Pentru a se stabili daca este posibila defalcarea tehnica a consumurilor
si repartizarea cheltuielilor comune pe tronsoane sau pe scari, precum si
modalitatea acestei defalcari/repartizari, in cazul separarii pe tronsoane sau
pe scari, se va solicita avizul furnizorilor de servicii implicati - electricitate,
gaze naturale, apa sau altele asemenea - cu privire la posibilitatile tehnice de
furnizare a utilitatilor pe tronsoane sau pe scari.
(4) Prin acordul de asociere pe scara sau tronson se reglementeaza si
raporturile cu celelalte asociatii de proprietari constituite īn cladire, pe scara
sau tronson.
ART. 6
(1) Anterior adunarii de constituire, proprietarii din cladirile cu mai multe
apartamente se pot īntruni pentru a hotarī cu privire la īnfiintarea asociatiei
de proprietari sau la transformarea asociatiei de locatari īn asociatie de
proprietari. Totodata vor hotarī si cu privire la persoana fizica sau juridica
īnsarcinata cu īntocmirea acordului de asociere si a statutului, cu privire la
termenul de finalizare a acestora si la data de convocare a adunarii de


Page 3
3
constituire. Hotarārea proprietarilor se consemneaza īntr-un proces-verbal
care se semneaza de toti cei prezenti.
(2) Cu cel putin 10 zile īnaintea datei fixate pentru adunarea de constituire
proprietarii se convoaca prin afisare īntr-un loc vizibil.
(3) Adunarea de constituire a asociatiei de proprietari este legal īntrunita
īn cvorumul prevazut la art. 5, alin. (1) din Legea nr. 230/2007.
(4) Hotarārea privind īnfiintarea asociatiei de proprietari poate fi luata cu
votul a cel putin doua treimi din numarul proprietarilor prezenti, dar nu mai
putin de jumatate plus unu din numarul proprietarilor locuintelor si ai
spatiilor cu alta destinatie decāt cea de locuinta din cadrul cladirii, scarii sau
tronsonului respectiv, dupa caz.
(5) Daca nu este īntrunit cvorumul, o noua convocare va avea loc dupa cel
putin 5 zile de la data primei īntālniri, īn conditiile prevazute la alin. (1). Īn
cazul īn care nici la a doua convocare nu se poate lua hotarārea de
constituire din lipsa cvorumului, se face o a treia convocare, dupa cel putin 5
zile de la data celei de-a doua; īn acest caz, hotarārea privind īnfiintarea
asociatiei de proprietari poate fi luata cu votul a cel putin jumatate plus unu
din numarul proprietarilor prezenti, dar nu mai putin de o treime din numarul
proprietarilor.
(6) Īn adunarea de constituire se prezinta si se adopta statutul asociatiei de
proprietari, īn care se vor cuprinde precizari cu privire la:
a) denumirea, forma juridica, sediul, durata de functionare ale asociatiei
de proprietari;
b) scopul si obiectul de activitate ale asociatiei de proprietari;
c) mijloace materiale si banesti de care poate dispune asociatia de
proprietari; venituri si cheltuieli;
d) membrii asociatiei de proprietari, drepturile si obligatiile acestora;
e) structura organizatorica, modul de functionare, managementul
asociatiei de proprietari;
f) repartizarea cheltuielilor asociatiei de proprietari;
g) conditiile īn care se dizolva asociatia de proprietari;
h) dispozitii finale, modalitatea de rezolvare a litigiilor, relatii
contractuale, penalizari, daca adunarea generala a proprietarilor a adoptat
sistemul propriu de penalizari, īn conditiile legii.
i) adoptarea unui regulament de ordine interioara si de organizare si
functionare.
ART. 7
(1) Acordul proprietarilor privind constituirea asociatiei de proprietari se
consemneaza īntr-un proces-verbal īntocmit īn doua exemplare originale,
semnate de toti proprietarii care si-au dat consimtamāntul. Procesul-verbal
constituie anexa la acordul de asociere.


Page 4
4
(2) Proprietarii īsi dau consimtamāntul, de regula, īn adunarea de
constituire; īn cazul proprietarilor absenti consimtamāntul poate fi exprimat
prin simpla semnare a procesului-verbal prevazut la alin. (1), īn termen de
30 de zile de la data la care a avut loc adunarea de constituire, conform art. 6
alin. (3) sau (4), dupa caz.
(3) Īn cazul īn care vreun proprietar nu poate semna se va consemna ca
acesta si-a dat consimtamāntul si se face mentiune despre cauza acestei
imposibilitati.
ART. 8
(1) Cererea pentru dobāndirea personalitatii juridice a asociatiei de
proprietari īmpreuna cu statutul, acordul de asociere si procesul-verbal al
adunarii generale de constituire, precum si daca este cazul, cu avizele
prevazute la art. 5, alin. 3 se depun si se īnregistreaza la organul financiar
local īn a carui raza teritoriala se afla cladirea.
(2) Statutul si acordul de asociere se īntocmesc īn baza Legii nr.
230/2007.
(3) Acordul de asociere trebuie sa contina:
a) adresa si individualizarea proprietatii individuale, potrivit actului de
proprietate;
b) numele si prenumele tuturor proprietarilor, titulari de contracte ai
apartamentelor si spatiilor cu alta destinatie;
c) descrierea proprietatii, cuprinzānd: descrierea cladirii, structura cladirii,
numarul de etaje, numarul de apartamente structurate pe numar de camere,
numarul spatiilor cu alta destinatie decāt aceea de locuinta, suprafata
terenului aferent cladirii;
d) enumerarea si descrierea partilor aflate īn proprietate comuna;
e) suprafata utila a tuturor apartamentelor si spatiilor cu alta destinatie;
f) cota-parte indiviza ce revine fiecarui proprietar din proprietatea
comuna.
(4) Asociatia de proprietari dobāndeste personalitate juridica īn baza
īncheierii judecatorului-delegat desemnat la organul financiar local de catre
presedintele judecatoriei īn a carei circumscriptie teritoriala se afla cladirea.
(5) Īncheierea se da fara citarea partilor si este executorie.
(6) Īncheierea este supusa recursului īn termen de 5 zile de la comunicare.
Recursul se judeca cu citarea partilor.
ART. 9
Īnscrierea ulterioara īn asociatia de proprietari a proprietarilor care nu au fost
prezenti la adunarea de constituire si care nu si-au dat consimtamāntul īn
conditiile prevazute la art. 7 se face la cererea acestora, fara alte formalitati.


Page 5
5
ART.10
(1) Pentru modificarea sau completarea statutului si a acordului de asociere
este necesar acordul a cel putin 2/3 din numarul proprietarilor membri ai
asociatiei de proprietari.
(2) Orice modificare sau completare se īnregistreaza la judecatoria care a
emis īncheierea judecatoreasca de īnfiintare, fara alte formalitati.
ART. 11
Dupa īnfiintarea asociatiei de proprietari aceasta se identifica prin
denumire, adresa condominiului, īncheierea judecatorului delegat si codul
fiscal al asociatiei. Actele care emana de la asociatiile de proprietari vor
cuprinde atributele de identificare.
ART. 12
Proprietarii, pe lānga drepturile si īndatoririle prevazute īn Statutul
asociatiei de proprietari, au si urmatoarele drepturi si obligatii:
A. Drepturi:
a) sa participe, cu drept de vot, la adunarea generala a asociatiei de
proprietari, sa īsi īnscrie candidatura, sa candideze, sa aleaga si sa fie alesi īn
structura organizatorica a asociatiei de proprietari, daca au calitatea de
membru al asociatiei de proprietari si capacitatea deplina de exercitiu;
b) sa cunoasca toate aspectele ce tin de activitatea asociatiei si au acces, la
cerere, la orice document al acesteia.
c) sa primeasca explicatii cu privire la calculul cotei de contributie la
cheltuielile asociatiei de proprietari si, eventual, sa o conteste presedintelui
asociatiei de proprietari, īn termen de 10 zile de la afisarea listei de plata.
Presedintele asociatiei de proprietari este obligat sa raspunda la contestatie
īn termen de 7 zile;
d) sa foloseasca spatiile si instalatiile comune din interiorul si din
exteriorul condominiului.
e) sa īsi īnchirieze proprietatea, fapt care nu īl scuteste de drepturile si
responsabilitatile legate de asociatia de proprietari.
f) sa-si vānda proprietatea.
B. Obligatii:
a) sa mentina īn bune conditii de īntretinere proprietatea individuala,
apartamentul sau spatiul cu alta destinatie decāt aceea de locuinta, pe propria
cheltuiala. Niciun proprietar nu poate īncalca, afecta sau prejudicia dreptul
de proprietate comuna sau individuala a celorlalti proprietari din
condominiu;
b) sa accepte accesul īn apartamentul sau īn spatiul sau, cu un preaviz de
5 zile, al unui delegat al asociatiei, atunci cānd este necesar sa se inspecteze,
sa se repare ori sa se īnlocuiasca elemente din proprietatea comuna, la care


Page 6
6
se poate avea acces numai din respectivul apartament sau spatiu. Fac
exceptie cazurile de urgenta, cānd accesul se poate face fara preaviz,
conform prevederilor din Statutul asociatiei de proprietari. Sa accepte, fara
preaviz, accesul in apartament pentru inspectia instalatiilor interioare de
contorizare a apei si energiei termice. In caz de refuz, apartamentul respectiv
va fi considerat necontorizat. Conducerea asociatiei de proprietari are ca
responsabilitate aducerea la starea initiala a apartamentului proprietate
personala, in cazul in care se efectueaza reparatii la partile comune, lucrari
care presupón afectarea proprietatii individuale, din condominiu, urmand ca
sumele aferente reparatiilor respective sa fie suportate din fondurile
asociatiei.
c) sa contribuie la constituirea mijloacelor banesti si materiale ale
asociatiei de proprietari si sa achite īn termenul stabilit cota de contributie
care le revine īn cadrul cheltuielilor asociatiei de proprietari;
d) sa ia masuri pentru consolidarea sau modernizarea cladirii, pentru
reabilitarea termica si eficienta energetica, potrivit prevederilor legale.
Indiferent de natura interventiilor, se va avea īn vedere mentinerea
aspectului armonios si unitar al īntregii cladiri. Īn cladirile afectate de
seisme, proprietarii au obligatia de a lua de urgenta masuri pentru
consolidare, cu sprijinul autoritatii publice locale sau centrale;
e) sa repare stricaciunile ori sa plateasca cheltuielile pentru lucrarile de
reparatii, daca proprietarul unui apartament ori spatiu sau oricare alta
persoana care actioneaza īn numele sau provoaca daune oricarei parti din
proprietatea comuna sau unui alt apartament ori spatiu.
f) sa achite cota-parte din costurile pentru reabilitarea termica a
condominiului
g) la vinderea proprietatii sa transmita toate obligatiile, cumparatorului,
nivelurile curente de cheltuieli, orice alte informatii relevante legate de sau
avānd consecinte asupra drepturilor si obligatiilor privitoare la unitatea care
este cumparata. Cumparatorul accepta toate obligatiile vānzatorului ; īn mod
deosebit, cumparatorul trebuie sa cunoasca si sa respecte statutul si acordul
de asociere ale asociatiei.
h) La cumpararea proprietatii sa depuna īn copie xerox, la asociatie,
actul de proprietate.
ART. 13
(1) Proprietarul poate aduce īmbunatatiri sau modificari proprietatii sale
individuale, cu respectarea prevederilor legale referitoare la autorizarea de
catre autoritatea publica locala a modificarilor constructive, fara a pune īn
pericol integritatea structurala a cladirii sau a altor proprietati individuale.
(2) Proprietarul nu poate schimba aspectul sau destinatia proprietatii
comune fara a obtine mai īntāi acceptul din partea asociatiei de proprietari.


Page 7
7
(3) Zidurile dintre apartamentele sau spatiile alaturate, care nu fac parte
din structura de rezistenta a cladirii si din proprietatea comuna, pot fi
reamplasate prin acordul dintre proprietarii apartamentelor sau spatiilor
respective, pe baza autorizatiei de modificare a constructiei, eliberata de
autoritatea publica locala si cu īnstiintarea asociatiei. Zidurile dintre
apartamente sau spatii si proprietatea comuna care nu fac parte din structura
de rezistenta a cladirii pot fi reamplasate numai prin modificarea acordului
de asociere, īn baza hotarārii majoritatii proprietarilor si a autorizatiei de
modificare a constructiei, eliberata de autoritatea publica locala.
(4) Orice modificare a proprietatii individuale se va aduce la cunostinta
asociatiei pentru īnscrierea īn Jurnalul evenimentelor din Cartea Tehnica a
Constructiei, prin depunerea īn copie xerox a actelor de autorizare .
ART. 14
Īn cazurile īn care īn cladirile de locuinte unul dintre proprietari sau chiriasi
īmpiedica, cu buna-stiinta si sub orice forma, folosirea normala a cladirii de
locuit, creānd prejudicii celorlalti proprietari ori chiriasi, dupa caz,
proprietarii sau reprezentantul legal al acestora pot solicita instantei sa
hotarasca masurile pentru folosirea normala a cladirii, precum si plata
daunelor, potrivit art. 18 din Legea nr. 230/2007.
ART. 15
(1) Proprietarii care īsi īnstraineaza apartamentele sau spatiile cu alta
destinatie decāt aceea de locuinta sunt obligati ca la īntocmirea formelor de
īnstrainare sa faca dovada achitarii la zi a cotelor de contributie la
cheltuielile asociatiei de proprietari.
(2) Notarii publici nu vor autentifica actele de īnstrainare fara o adeverinta
din partea asociatiei de proprietari, care sa reprezinte dovada achitarii la zi a
cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, eliberata īn
original sub semnatura presedintelui si a administratorului asociatiei de
proprietari, cu precizarea numelui si prenumelui acestora, si cu stampila
asociatiei de proprietari. Actele de īnstrainare īncheiate cu nerespectarea
acestei obligatii sunt nule de drept.
(3) Īn cazul existentei unor datorii catre asociatia de proprietari,
īnstrainarea proprietatii se poate face numai daca se introduce īn contract o
clauza privitoare la preluarea datoriilor de catre cumparator.
ART. 16
(1) Asociatia de proprietari adopta hotarāri īn adunarea generala, care va
avea loc cel putin o data pe an, īn primul trimestru, potrivit art. 23 din Legea
nr. 230/2007, si la care au dreptul si obligatia sa participe toti membrii sai.


Page 8
8
Adunarea generala este alcatuita din toti proprietarii membri ai asociatiei de
proprietari.
(2) Pentru situatii speciale, adunarea generala a asociatiei de proprietari
poate fi convocata oricānd de catre comitetul executiv sau de catre membri
ai asociatiei care detin īn total cel putin 20% din numarul proprietarilor
membri ai asociatiei de proprietari.
(3) Toti proprietarii trebuie anuntati, prin afisare la loc vizibil sau pe baza
de tabel nominal convocator asupra oricarei adunari generale a asociatiei de
proprietari cu cel putin 7 zile īnainte ca aceasta sa aiba loc, inclusiv cu
privire la ordinea de zi a adunarii generale.
(4) Asociatia de proprietari poate adopta hotarāri, daca majoritatea
proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari (jumatate plus unu) sunt
prezenti personal sau prin reprezentant legal. Daca nu este īntrunit cvorumul
necesar de jumatate plus unu, adunarea va fi suspendata si reconvocata īn
termen de maximum 10 zile de la data primei convocari. La adunarea
reconvocata, daca exista dovada ca toti membrii asociatiei de proprietari au
fost convocati, hotarārile pot fi adoptate prin votul majoritatii membrilor
prezenti. Dovada este fie afisul, fie convocatorul adunarii generale
.
(5) Hotarārile adunarii generale a asociatiei de proprietari privind buna
īntretinere si exploatare a condominiului, inclusiv cele de reabilitare termica,
sunt obligatorii si pentru proprietarii din acelasi condominiu care nu au fost
prezenti la adunarea generala si pentru proprietarii care nu sunt membri ai
asociatiei de proprietari.
(6) Adunarea generala a proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari
are urmatoarele atributii:
a) alege si revoca din functie presedintele, membrii comitetului executiv si
cenzorul sau membrii comisiei de cenzori a asociatiei de proprietari;
b) adopta, modifica sau revoca hotarāri;
c) adopta si modifica bugetele de venituri si cheltuieli;
d) mandateaza comitetul executiv reprezentat de presedintele asociatiei de
proprietari pentru angajarea si eliberarea din functie a persoanei care ocupa
functia de administrator imobile sau a altor angajati ori prestatori, īn scopul
administrarii si bunei functionari a cladirii;
e) exercita alte atributii care i-au fost conferite prin statut, prin acordul de
asociere sau prin votul proprietarilor asociati.
(7) Pentru adoptarea hotarārilor asociatiei de proprietari se vor avea īn
vedere urmatoarele:
a) fiecare proprietar are dreptul la un vot pentru proprietatea sa;
b) pentru hotarārile cu privire la stabilirea fondurilor de investitii pentru
consolidare, reabilitare si modernizare, votul fiecarui proprietar are o
pondere egala cu cota-parte din proprietatea comuna;


Page 9
9
c) proprietarul poate fi reprezentat īn adunarea generala de catre un
membru al familiei sau de catre un alt reprezentant care are o īmputernicire
scrisa si semnata de catre proprietarul īn numele caruia voteaza;
d) un membru al asociatiei de proprietari poate reprezenta unul sau mai
multi membri absenti, daca prezinta īmputernicire semnata de catre
proprietarii īn numele carora voteaza;
e) īn cazul unui vot paritar, votul presedintelui asociatiei de proprietari
este decisiv.
ART. 17
Īn aplicarea art. 25, alin. (1) din Legea nr. 230/2007, se considera ca
pentru fiecare apartament detinut din condominiu, proprietarul are drept la
cāte un vot.
ART. 18
(1) Hotarārile adunarilor generale vor fi luate cu votul majoritatii
membrilor asociatiei de proprietari prezenti la adunarea generala convocata
sau reconvocata, dupa caz. Īn statutul propriu al asociatiei de proprietari pot
fi prevazute si alte conditii, dar nu mai putin de jumatate plus unu din
voturile celor prezenti la adunarea generala convocata sau reconvocata.
(2) Īn situatii exceptionale, hotarārile pot fi luate prin acordul scris al
majoritatii proprietarilor unei scari sau unui bloc, membri ai asociatiei de
proprietari, pentru probleme care īi vizeaza direct, pe baza de tabel nominal.
(3) Hotarārile adunarilor generale se consemneaza īn registrul de procese-
verbale al asociatiei de proprietari, se semneaza de catre toti membrii
comitetului executiv si se comunica, īn scris, tuturor proprietarilor.
ART. 19
Daca o hotarāre a adunarii generale este contrara legii, statutului sau
acordului de asociere a asociatiei de proprietari ori este de natura sa produca
daune intereselor proprietarilor, acestia pot ataca īn justitie respectiva
hotarāre, īn termen de 45 de zile de la adoptarea acesteia. Actionarea īn
justitie nu īntrerupe executarea hotarārii decāt īn cazul īn care instanta
dispune suspendarea acesteia.
ART. 20
(1) Comitetul executiv, format dintr-un numar impar de membri alesi de
adunarea generala, presedintele asociatiei si comisia de cenzori (cenzorul),
reprezinta asociatia de proprietari īn administrarea si exploatarea cladirii, cu
exceptia atributiilor rezervate exclusiv proprietarilor cu privire la
proprietatile individuale, apartamente sau spatii cu alta destinatie decāt cea
de locuinta. Presedintele ales este si presedinte al comitetului executiv.


Page 10
10
(2) Comitetul executiv are urmatoarele atributii:
a) duce la īndeplinire hotarārile adunarii generale si urmareste respectarea
prevederilor legale, a statutului si a acordului de asociere ale asociatiei de
proprietari;
b) emite, daca este cazul, decizii scrise privind reguli pentru ducerea la
īndeplinire a hotarārilor adunarilor generale si pentru respectarea
prevederilor legale, a statutului si a acordului de asociere, precum si alte
decizii ce privesc activitatea din asociatia de proprietari;
c) īntocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si pregateste
desfasurarea adunarilor generale;
d) reglementeaza folosirea, īntretinerea, repararea, īnlocuirea si
modificarea partilor proprietatii comune, inclusiv cu privire la consumurile
aferente proprietatii comune;
e) īntocmeste sau propune planuri de masuri si activitati si urmareste
realizarea lor;
f) supravegheaza desfasurarea tuturor activitatilor din cadrul asociatiei de
proprietari, īn mod special situatia īncasarilor si platilor lunare;
g) pentru scopul si activitatile asociatiei de proprietari, angajeaza si
demite, īncheie si reziliaza contracte;
h) īsi asuma obligatii, īn nume propriu sau īn numele proprietarilor
membri ai asociatiei de proprietari, privind interesele legate de cladire;
i) initiaza sau apara īn procese, īn nume propriu sau īn numele
proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari, interesele legate de cladire;
j) stabileste sistemul propriu de penalizari ale asociatiei de proprietari
pentru restantele afisate pe lista de plata ce privesc cheltuielile asociatiei de
proprietari, conform prevederilor legale;
k) avizeaza documentele asociatiei de proprietari;
l) asigura completarea la zi a cartii tehnice a constructiei;
m) asigura urmarirea comportarii īn timp a constructiei, pe toata durata de
existenta a acesteia;
n) gestioneaza situatiile exceptionale si de criza;
o) exercita alte atributii care i-au fost conferite prin hotarārile adunarii
generale.
p) aproba repartizarea lunra a cheltuielilor comune;
r) analizeaza problemele ridicate de membrii asociatiei de proprietari,
luand masuri pentru rezolvarea lor;
(3) Sedintele comitetului executiv se desfasoara lunar si sunt legal
īntrunite daca jumatate plus unu din numarul membrilor sai sunt prezenti.
Sedintele comitetului executiv pot fi convocate de presedintele asociatiei de
proprietari sau de jumatate plus unu din numarul membrilor sai.
(4) Deciziile comitetului executiv se consemneaza īn registrul de decizii al
comitetului executiv.


Page 11
11
(5) Dupa aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli comitetul executiv
va urmari derularea acestuia īn conditiile legii.
(6) Comitetul executiv poate angaja personal specializat pentru
īndeplinirea atributiilor ce īi revin, adopta decizii asupra cuantumului
salariilor, al indemnizatiilor si al eventualelor premieri care se acorda
personalului īncadrat cu contract individual de munca.
(7) Angajeaza, contracteaza precum si demite sau reziliaza contracte īn
ceea ce priveste activitatea de administrare, īntretinere si functionare a
cladirii, a spatiilor comune si instalatiilor precum si pentru alte activitati
conforme cu scopul asociatiei de proprietari (administrator, contabil, casier,
īngrijitor, fochist, mecanic, instalator etc.).
Angajarea/contractarea personalului se face īn baza deciziei
comitetului executiv prin contract individual de munca sau contract
individual de munca cu timp partial, care se īnregistreaza la Inspectoratul
Teritorial de Munca (I.T.M.), prin negociere directa si īn baza garantiilor
morale (curriculum vitae, recomandari), profesionale (certificat de pregatire
profesionala, atestat, asigurari de raspundere profesionala, dupa caz) sau
materiale (bunuri mobile si/sau imobile) solicitate conform criteriilor si
conditiilor stabilite de comitetul executiv sau sub forma de prestatie pe baza
de Conventie civila de prestari servicii, care se īnregistreaza īn cadrul
asociatiei īntr-un registru special ori pe baza de contract de prestari servicii.
(8) Comitetul executiv decide si asupra acordarii unor drepturi banesti
membrilor asociatiei de proprietari care desfasoara activitati lucrative
folositoare acesteia, īn limita bugetului de venituri si cheltuieli adoptat de
adunarea generala a proprietarilor, potrivit art. 21 din Legea nr. 230/2007.
(9) Pentru neīndeplinirea atributiilor ce le revin, membrii comitetului
executiv, inclusiv presedintele asociatiei de proprietari, raspund personal sau
īn solidar, dupa caz, īn fata legii si a proprietarilor pentru daunele si
prejudiciile cauzate proprietarilor īn mod deliberat.
ART. 21
(1) Presedintele asociatiei de proprietari este candidatul care obtine cel
mai mare numar de voturi la alegerea membrilor comitetului executiv, fie
oricare alt membru al comitetului executiv ales prin vointa sa si a majoritatii
proprietarilor din cadrul adunarii generale.
(2) Presedintele asociatiei de proprietari reprezinta asociatia īn derularea
contractelor angajate de aceasta si īsi asuma obligatii īn numele acesteia.
(3) Presedintele asociatiei de proprietari reprezinta asociatia īn relatiile cu
tertii, inclusiv īn actiunile initiate de asociatie īmpotriva unui proprietar care
nu si-a īndeplinit obligatiile fata de asociatie sau īn procesele initiate de un
proprietar care contesta o hotarāre a adunarii generale a proprietarilor.


Page 12
12
(4) Presedintele asociatiei de proprietari pastreaza si urmareste tinerea la
zi a cartii tehnice a constructiei, precum si celelalte documente privitoare la
activitatea asociatiei de proprietari.
(5) Presedintele, īn situatii deosebite, cānd nu-si poate īndeplini atributiile,
poate numi temporar dintre membrii comitetului executiv un vicepresedinte
caruia īi poate delega atributiile sale.
(6) Pentru neīndeplinirea atributiilor ce īi revin, presedintele asociatiei de
proprietari raspunde personal īn fata legii si a proprietarilor pentru daunele si
prejudiciile cauzate proprietarilor īn mod deliberat.
ART. 22
(1) Cenzorul sau comisia de cenzori urmareste si asigura respectarea
legalitatii īn administrarea bunurilor materiale si a fondurilor financiare ale
asociatiei de proprietari.
(2) Cenzorul sau comisia de cenzori este formata dintr-un numar impar de
membri si trebuie sa aiba cel putin studii medii.
(3) Daca dintre membrii asociatiei de proprietari nu se poate alege un
cenzor sau comisia de cenzori, atunci adunarea generala a proprietarilor
membri ai asociatiei de proprietari va mandata comitetul executiv pentru
angajarea unui cenzor din afara asociatiei de proprietari, persoana fizica ori
juridica de specialitate, pe baza de contract sau conventie de prestari de
servicii, potrivit art. 21 din Legea nr. 230/2007.
(4) Cenzorul sau comisia de cenzori a asociatiei de proprietari are, īn
principal, urmatoarele atributii:
a) verifica legalitatea actelor si documentelor, a hotarārilor, deciziilor,
regulilor si regulamentelor;
b) verifica executia bugetului de venituri si cheltuieli;
c) verifica gestiunea financiar-contabila;
d) cel putin o data pe an, īntocmeste si prezinta adunarii generale rapoarte
asupra activitatii sale si asupra gestiunii asociatiei de proprietari, propunānd
masuri.
(5) Cenzorul sau cenzorii alesi ai asociatiei de proprietari pot fi remunerati
pe baza unui contract de mandat, conform hotarārii adunarii generale a
proprietarilor, la data adoptarii bugetului anual de venituri si cheltuieli.
(6) Cenzorul sau membrii comisiei de cenzori pot depune, daca adunarea
generala a asociatiei de proprietari hotaraste astfel, īntr-un cont bancar al
asociatiei de proprietari, o garantie suficienta si īndestulatoare, pe baza unui
contract de garantie īncheiat īn acest sens. Cuantumul garantiei nu poate fi
mai mic decāt media anuala a totalului cheltuielilor lunare ale asociatiei.
(7) Deponentul garantiei mentionate la alin. (6) nu poate dispune īn
niciun mod de suma depusa drept garantie si nici de dobānda aferenta, decāt
dupa īndeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: aprobarea descarcarii


Page 13
13
de gestiune privind exercitiul financiar precedent de catre adunarea generala
a membrilor asociatiei de proprietari, precum si īncetarea efectelor delegatiei
mentionate.
(8) Īn cazul īn care se constata de catre reprezentantii asociatiei de
proprietari sau de catre proprietarii īnsisi minusuri īn gestiune, asociatia
poate dispune asupra unei sume de bani egale cu cuantumul minusului īn
gestiune, direct din contul bancar mentionat la
art. 21 alin. (2) din Legea nr.
230/2007, cu aprobarea scrisa, expresa, anterioara a adunarii generale, fara a
avea nevoie de consimtamāntul deponentului garantiei.
(9) Pentru neīndeplinirea atributiilor ce le revin, cenzorul sau cenzorii
asociatiei de proprietari raspund personal sau īn solidar, īn fata legii si a
proprietarilor, pentru daunele si prejudiciile cauzate proprietarilor īn mod
deliberat.
(10) Asociatiile de proprietari au obligatia sa organizeze si sa conduca
contabilitatea proprie potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991,
republicata īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 48 din 14
ianuaraie 2005, cu modificarile ulterioare, īn partida dubla sau īn partida
simpla, prin optiune, potrivit hotarārii adunarii generale a asociatiei de
proprietari.
(11) Asociatiile de proprietari care opteaza pentru conducerea
contabilitatii īn partida dubla aplica Planul de conturi pentru persoanele
juridice fara scop lucrativ si normele metodologice de utilizare a aces